Báo giá

PRO 01

(1 -> 5 đầu kéo)

1.000.000đ/năm

Không thu phí duy trì

Nâng cấp thường xuyên, không thu phí

Lưu trữ thông tin 10 năm

3.000.000đ/khởi tạo

Đầy đủ chức năng

Số lượng: 1 -> 5 đầu kéo

Không giới hạn số lượng tài khoản quản trị

PRO 02

(6 -> 10 đầu kéo)

1.500.000đ/năm

Không thu phí duy trì

Nâng cấp thường xuyên, không thu phí

Lưu trữ thông tin 10 năm

5.000.000đ/khởi tạo

Đầy đủ chức năng

Số lượng: 6 -> 10 đầu kéo

Không giới hạn số lượng tài khoản quản trị

PRO 03

(11 -> 30 đầu kéo)

2.000.000đ/năm

Không thu phí duy trì

Nâng cấp thường xuyên, không thu phí

Lưu trữ thông tin 10 năm

8.000.000đ/khởi tạo

Đầy đủ chức năng

Số lượng: 6 -> 10 đầu kéo

Không giới hạn số lượng tài khoản quản trị

Tất cả các gói đã bao gồm

Hệ thống quản lý thông tin: khách hàng, đối tác vận tải, lái xe, xe container

Hệ thống quản lý đơn hàng (order/ kế hoạch) từ khách hàng gửi

Hệ thống điều vận xe

Hệ thống quản lý thu, chi, lợi nhuận theo từng chuyến hàng

Hệ thống quản lý chi phí và doanh thu của doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo theo khách hàng, sửa chữa, tiêu hao nguyên liệu và lợi nhuận theo xe, báo cáo kinh doanh

Hệ thống lưu trữ dữ liệu trong các trường hợp xảy ra sự cố: virus tấn công, mất tài khoản, mất kết nối

Cập nhập liên tục các phiên bản với các tính năng và hỗ trợ mới nhất

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, hỗ trợ 24/7