PROTRUCK

PROTRUCK là sản phẩm của PROLOG JSC dành cho các doanh nghiệp vận tải container.

Mô tả hoạt động:

Cấp tài khoản truy cập theo phân quyền: chủ xe, điều xe, kế toán được phân quyền thao tác phù hợp, đảm bảo chính xác và bảo mật thông tin.

Nhập liệu thông tin hoạt động hàng ngày: Nhập liệu thông tin, tạo kế hoạch, điều xe và theo dõi thu chi hàng ngày, đơn giản.

Hỗ trợ vận hành bằng nhiều công cụ: gửi tin nhắn kế hoạch cho lái xe, chủ hàng, in biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu thu, chi,… dễ dàng.

Tích hợp tiện ích: tích hợp tracking xe, tra cứu google map, nhận tin nóng ngành vận tải, danh sách các nhà cung cấp… thuận tiện.

Hỗ trợ quản lý doanh nghiệp: lợi nhuận của mỗi chuyến hàng được thể hiện ngay lập tức, các bảng kê khách hàng, tiêu hao dầu, sửa chữa, báo cáo lợi nhuận theo xe, báo cáo kinh doanh và biểu đồ, thống kê hỗ trợ quản lý doanh nghiệp … đầy đủ, chính xác, hữu dụng.

Mục tiêu hướng tới:

Quản lý doanh nghiệp vận tải container hiệu quả bằng một công cụ duy nhất.

Hiện đại hóa bằng công nghệ, nâng tầm dịch vụ cho các doanh nghiệp vận tải container

Tạo bước đệm để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vận tải container thời đại mới, tăng liên kết, tạo sức mạnh.

Cam kết:

Lấy khách hàng làm trung tâm: nhu cầu và yêu cầu của khách hàng là cơ sở để xây dựng chức năng, ứng dụng công nghệ, đổi mới và phát triển sản phẩm.

Bảo mật, uy tín tuyệt đối: uy tín và trách nhiệm tuyệt đối trước khách hàng về chất lượng sản phẩm, bảo mật thông tin.

Hiện đại, cải tiến liên tục: liên tục cập nhập thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ mới, để hiện đại hóa.

Đăng ký sử dụng sản phẩm hoặc nhận tư vấn chi tiết: