PROLOG JSC

Công ty Cổ phần công nghệ PROLOG được thành lập năm 2019 từ một nhóm các bạn trẻ đến từ ngành Công nghệ thông tin và ngành Logistics, tâm huyết với mong muốn, ứng dụng Công nghệ thông tin vào các khâu và toàn bộ chuỗi Logistics.

Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin cho lĩnh vực logistics hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Sứ mệnh: Cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng trong chuỗi logistics và toàn bộ hệ sinh thái logistics.

Slogan: DO LESS GET MORE

Giá trị cốt lõi của PROLOG:

Hướng đến khách hàng: Luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu

Hiện đại: Không ngừng cải tiến, hiện đại hóa theo xu hướng thị trường

Sáng tạo: Luôn làm mới các giải pháp công nghệ thông tin, kết hợp giữa thực tế và ý tưởng mới, gia tăng lợi ích cho khách hàng

Uy tín: Nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết với khách hàng, đặc biệt về bảo mật, chất lượng và tiến độ

Phát triển bền vững: Tôn trọng các giá trị chung của cộng đồng và xã hội, hướng đến phát triển trong tương lai xa.

Giá trị cốt lõi của nhân viên PROLOG:

Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, công ty, khách hàng.

Tư duy tích cực: Tư duy tích cực trong mọi tình huống ứng xử và hành động.

Đổi mới: Tinh thần đổi mới trong học hỏi, làm việc, sáng tạo và hoạt động chung của công ty.

Tuân thủ: Tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên, quy định của công ty và luật pháp.